නිෂ්පාදන

 • S-Glass Fiber high strength

  එස්-ග්ලාස් ෆයිබර් ඉහළ ශක්තිය

  1. ඊ ග්ලාස් තන්තු සමඟ සසඳන විට,
  30-40% වැඩි ආතන්ය ශක්තිය,
  ප්‍රත්‍යාස්ථතාවයේ 16-20% ඉහළ මාපාංකය.
  10 ගුණයකින් වැඩි තෙහෙට්ටුව ප්‍රතිරෝධය,
  අංශක 100-150 අතර ඉහළ උෂ්ණත්වයක් විඳදරා ගනී,

  2. කැඩීමට ඉහළ දිගටි වීම, ඉහළ වයසට යාම සහ විඛාදන ප්‍රතිරෝධය, ඉක්මන් දුම්මල තෙත්-පිටවන ගුණාංග නිසා විශිෂ්ට බලපෑම් ප්‍රතිරෝධය.