නිෂ්පාදන

  • Fiberglass Needle Mat

    ෆයිබර්ග්ලාස් ඉඳිකටු මැට්

    1. ඉහළ උෂ්ණත්ව ප්‍රතිරෝධය, විඛාදන ප්‍රතිරෝධය, මාන ස්ථායිතාව, අඩු දිගටි හැකිලීම සහ ඉහළ ශක්තියේ වාසි,
    2. තනි තන්තු වලින් සාදන ලද, ත්‍රිමාන මයික්‍රොපෝරස් ව්‍යුහය, ඉහළ සිදුරු සහිත බව, වායු පෙරීමට සුළු ප්‍රතිරෝධයක්. එය අධිවේගී, ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයකින් යුත් ඉහළ උෂ්ණත්ව පෙරහන් ද්‍රව්‍යයකි.