නිෂ්පාදන

 • Cenosphere (Microsphere)

  සෙනෝස්පියර් (මයික්‍රොස්පියර්)

  1. ජලය මත පාවිය හැකි අළු කුහර බෝලය පියාසර කරන්න.
  2. එය අළු පැහැයට හුරු සුදු පැහැයක් ගන්නා අතර සිහින් සහ කුහර සහිත බිත්ති, සැහැල්ලු බර, තොග බර 250-450kg / m3, සහ අංශු ප්‍රමාණය 0.1 mm පමණ වේ.
  3. සැහැල්ලු වාත්තු කළ හැකි හා තෙල් කැණීම් සහ විවිධ කර්මාන්ත වල බහුලව භාවිතා වේ.
 • Hollow Glass Microspheres

  කුහර වීදුරු මයික්‍රොස්පියර්

  1. කුහර “බෝල දරණ” හැඩයන් සහිත අල්ට්‍රා-සැහැල්ලු අකාබනික ලෝහමය නොවන කුඩු,
  2. නව වර්ගයේ ඉහළ කාර්ය සාධනයක් සහිත සැහැල්ලු ද්‍රව්‍ය සහ පුළුල් ලෙස යොදනු ලැබේ